fels!

Voorwoord - AFA

In 1995 schreef Infogroep Schism in de door hen vertaalde brochure van FelS: "Al jaren zijn enkelen van Infogroep Schism tamelijk ontevreden over de mogelijkheden om op continue basis gezamenlijk politiek te bedrijven in de 'beweging'. We liepen keer op keer aan tegen bijvoorbeeld vrijblijvenheid, gebrek aan visie en de nadelen van campagnepolitiek."

Wij constateren dat het bovengenoemde nauw aansluit op de ervaringen die een deel van de anti-fascisten binnen AFA de afgelopen jaren heeft opgedaan. Ook zij stuiten op vrijblijvenheid, een sterke scheiding tussen theorie en praktijk, het vrijwel ontbreken van enige kennis van de eigen links-radicale geschiedenis en het frequente en bijna angstaanjagend repetitieve verschijnsel van niet-geëvalueerde en onafgemaakte campagnes. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de 'Toerisme boycot naar Turkije campagne', het einde van de 'Koerdistan-solidariteit' of de gang van zaken rond de seksisme-discussie binnen AFA.

Met Infogroep Schism toentertijd betreuren wij het dat er maar weinig functionerende links-radicale organisaties het leven hebben gezien. We hopen dat we, niet zoals in het geval van de genoemde infogroep, over zeven jaar moeten constateren dat er weinig wezenlijk is veranderd. We denken met het online brengen van een deel van deze brochure, en een door ons zelf toevoegde epiloog, kunnen bijdragen aan een nieuwe organisatie-discussie.

We bedanken de voormalige leden van Infogroep Schism voor het mogelijk maken van de online versie van 'Kritiek op de autonomen'.

AFA

De website van FelS

back