fels!

Inleiding

Deze reader is een samenvatting van het sinds 1991 lopende organisatiedebat, van het Heinz-Schenk-debat tot aan het ontstaan van de groep-FelS (Für eine linke Strömung).
Het eerste deel van de reader bevat de op het voorterrein van het Heinz Schenk-debat ontstane tekst over organisatiekwesties binnen de autonomen. In het tweede deel volgt dan de kritiek op de autonomen, het zogenaamde Heinz-Schenk-debat.
Het derde deel (niet opgenomen op de site!!, red.) toont de praktische consequenties die we getrokken hebben uit het debat: de oprichting van de groep-FelS.
De meeste van de hier aanwezige teksten (afgezien van de samenvatting van 6 maanden FelS) werden al in de uit Berlijn afkomstige Interim gepubliceerd.
We hebben het verzuimd om samenvattingen te schrijven van onze seminars. We denken er over na om in de toekomst, na het afsluiten van een seminarserie, een eigen reader uit te geven.
We zijn verder een open groep voor iedereen die bij ons wil meewerken, dit op basis van hoe wij ons zelf zien.
Onze nog smalle personele basis kan ondersteuning van een van onze projecten goed gebruiken, we staan echter ook open voor de oprichting van nieuwe groepen. We zijn geïteresseerd in samenwerking met groepen en individuen van buiten Berlijn, die aan het werk zijn in een gelijksoortige richting.

FelS

back